Grafik Tasarımın Firmanın Vizyonunu Yansıtmadaki Önemi

10 Eylül 2021

Grafik tasarım son derece geniş olan bir kavramdır. Grafik tasarımın nesneleri arasında: basılı ürünlerin tasarımı (kartvizitler, broşürler, CD kapakları), açık hava reklamcılığı. Grafik tasarımın temel işlevi, metinleri ve görüntüleri kullanan bir kişi ile ona gerekli ve önemli bilgileri ileten görsel iletişimdir.

Grafik Tasarımın Önemi

Kişi, bilginin % 80'ini görme yoluyla algılar. Doğru görsel sunum, potansiyel müşteriden daha fazla dikkat çekmenizi sağlar. Öncelikle duygusal bileşen üzerinde hareket eden grafik tasarım, ürünü diğer benzerlerinden ayırır ve seçimin nihayetinde ona düşme şansını artırır.

Tasarım, şirketin imajını vurgulamaktadır. Grafik tasarım kullanmayan reklam yoktur. Önemini abartmak zordur. Çünkü bir işletmenin başarısı genellikle reklam sunumunun kalitesine bağlıdır. Bu doğrultuda grafik tasarımın hemen her alanda kullanılabilen tasarım öğelerinden olduğunu da ifade etmek gerekir. Grafik tasarım çalışmaları markanın vizyonunu ve misyonunu, marka imajını en doğru şekilde yansıtmaktadır. Kurumsal kimlik çalışmalarının her biri grafik tasarım çalışmaları ile gerçekleştirildiği için bu tasarım çalışmaları markalar için büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda bir markanın hedef kitlesini etkileyebilmesi ve marka imajını gösterebilmesi için grafik tasarım öğelerinin her birinin marka ile bütünsel bir şekilde hazırlanması ve tasarlanması en önemli gereklilikler arasındadır.

Grafik Tasarım Sınıflandırılması
  • Tipografi, kitap tasarımı, yazı tipleri.
  • Kurumsal kimliğin geliştirilmesi- logo tasarımı ve kurumsal kimlik , kurumsal kimlik yönetimi (kılavuz, logobuk, marka kitabı) .
  • Görsel iletişim- simgeler kullanarak çeviri olmadan yönlendirme ve gezinme.
  • Reklam dahil afişler.
  • Ürün etiketi ve ambalaj tasarımı.
  • Medya ürünleri için görsel çözümlerin geliştirilmesi.
  • Web tasarımı, web sitesi geliştirme çalışmaları
  • Grafik tasarımın değeri

Görüntü çekici olmalı, tüketicinin dikkatini çekmeli, gerekli duyguların ifadesini teşvik etmelidir. Bu, tasarımın amacının estetik bileşenidir.

İşlevsel kısım, grafik tasarım nesnesine gömülü mesajın etkili olması gerektiği anlamına gelir. İzleyici, kendisine sunulan ürünü sadece görmemeli, aynı zamanda inceleyip hatırlamalıdır. Bu nedenle, iş için grafik nesnelerle çalışırken, bir tasarımcı yalnızca yaratıcılık değil, aynı zamanda görselleştirme yardımıyla çözülecek görevlerin anlaşılmasıyla birlikte deneyim de gerektirir.


Grafik Tasarımın Firmanın Vizyonunu Yansıtmadaki Önemi was originally published in SyconX on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.